Sušene pečurke

Osim svežih kod nas možete kupiti i sušene pečurke. Na taj način šumske vrste su dostupne cele
godine. Ne treba misliti da su ovakve pečurke manje vredne. Pitanje je samo kako su osušene.
Ukoliko je primenjeno sušenje na suncu ili u sušari na temperaturi ispod 40°C možete biti
sigurni da kupujete kvalitetan proizvod.
Ono što je prednost sušenja pečuraka na suncu jeste činjenica da UV zraci povećavaju nivo vitamina D2. Međutim, preterano izalganje suncu može uništiti druge
osetljive komponente. Pečurke sušene u sušari nemaju viši nivo vitamina D2 ali su zato druge
vredne komponente sačuvane. Na vama je da izaberete.
Na kraju postoje i industrijski
prerađene pečurke, najčešće u marinadi, tj. slanom rastvoru. One su i najmanje kvalitetne jer
prolaze bojne industrijske procese, a posebno izlaganje visokoj temperaturi.