Ćuranov Rep

Kad biste šetali šumom, mogli biste naići na jedno šareno čudo – gljivu koja izgleda kao naslagane lepeze ili rep divljeg ćurana. To je „Ćuranov Rep“, poznatiji kao Trametes versicolor, jedna od najpoznatijih lekovitih gljiva na svetu.