,

Kulture na agaru

2,000.00 rsd

 

 

Kultura pečurke na komadu agara u ependorf-u. Sve kulture su prva propagacija sa matične kulture. Mogu se koristiti za dalju propagaciju i pravljenje micelijuma. Micelijum na agaru je svež i potrebno je upotrebiti ga nakon prijema, premeštanjem na novi agar, tečnu kulturu ili pravljenjem micelijuma na nekoj žitarici.